Sessió 7/22 Ordinària de Ple Municipal del 20 de juliol de 2022

Sessió 7/22 Ordinària de Ple Municipal del 20 de juliol de 2022

Ple Municipal - Ordinària 20/07/2022 18:00h Publicat el: 29/09/22 10:06h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 06' 19'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  2h 16' 18'' 34 Intervencions