Sessió 6/22 Ordinària de Ple Municipal del 15 de juny de 2022

Sessió 6/22 Ordinària de Ple Municipal del 15 de juny de 2022

Ple Municipal - Ordinària 15/06/2022 18:00h Publicat el: 21/07/22 11:29h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 13' 52'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  2h 46' 44'' 15 Intervencions