Sessió 4/22 Ordinària de Ple Municipal del 27 d'abril de 2022

Sessió 4/22 Ordinària de Ple Municipal del 27 d'abril de 2022

Ple Municipal - Ordinària 27/04/2022 18:00h Publicat el: 27/05/22 09:21h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 13' 08'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  2h 48' 06'' 36 Intervencions