Sessió 3/22 Ordinària de Ple Municipal del 16 de març de 2022

Sessió 3/22 Ordinària de Ple Municipal del 16 de març de 2022

Ple Municipal - Ordinària 16/03/2022 18:00h Publicat el: 28/04/22 12:03h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 12' 07'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

PRECS I PREGUNTES.

  1h 12' 06'' 36 Intervencions