Sessió 2/22 Ordinària de Ple Municipal del 16 de febrer de 2022

Sessió 2/22 Ordinària de Ple Municipal del 16 de febrer de 2022

Ple Municipal - Ordinària 16/02/2022 18:00h Publicat el: 17/03/22 11:01h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 09' 23'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  1h 03' 23'' 0 Intervencions