Sessió 1/22 Ordinària de Ple Municipal del 19 de gener de 2022

Sessió 1/22 Ordinària de Ple Municipal del 19 de gener de 2022

Ple Municipal - Ordinària 19/01/2022 18:00h Publicat el: 17/02/22 10:07h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 08' 25'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  1h 17' 59'' 0 Intervencions