Sessió 13/21 Ordinària de Ple Municipal del 15 de desembre de 2021

Sessió 13/21 Ordinària de Ple Municipal del 15 de desembre de 2021

Ple Municipal - Ordinària 15/12/2021 18:00h Publicat el: 01/02/22 14:57h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 02' 09'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  3h 22' 10'' 10 Intervencions