Sessió 12/21 Ordinària de Ple Municipal del 17 de novembre de 2021

Sessió 12/21 Ordinària de Ple Municipal del 17 de novembre de 2021

Ple Municipal - Ordinària 17/11/2021 18:00h Publicat el: 16/12/21 11:34h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 26' 50'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  1h 28' 04'' 17 Intervencions