Sessió 9/21 Ordinària de Ple Municipal del 21 de juliol de 2021

Ple Municipal - Ordinària 21/07/2021 18:00h Publicat el: 16/09/21 09:55h

Convocatòria

Acta

  0h 08' 50'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

  2h 22' 27'' 0 Intervencions

PRECS I PREGUNTES.

  2h 34' 48'' 0 Intervencions