Sessió 5/21 Ordinària de Ple Municipal del 17 de març de 2021

Ple Municipal - Ordinària 17/03/2021 18:00h Publicat el: 22/04/21 11:39h

Convocatòria

Ple

Acta

  0h 24' 32'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  2h 32' 27'' 0 Intervencions