Sessió 4/21 Ordinària de Ple Municipal del 17 de febrer de 2021

Ple Municipal - Ordinària 17/02/2021 18:00h Publicat el: 18/03/21 10:14h

Convocatòria

Acta

  0h 08' 39'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  2h 10' 04'' 0 Intervencions