Sessió 2/21 Ordinària de Ple Municipal del 20 de gener de 2021

Ple Municipal - Ordinària 20/01/2021 18:00h Publicat el: 01/03/21 11:00h

Convocatòria

Acta

  0h 03' 36'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  0h 52' 15'' 0 Intervencions