Sessió 12/20 Ordinària de Ple Municipal del 23 de desembre de 2020

Ple Municipal - Ordinària 23/12/2020 18:00h Publicat el: 21/01/21 13:11h

Convocatòria

Acta

  0h 02' 34'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  0h 56' 06'' 0 Intervencions