Sessió 11/20 Ordinària de Ple Municipal del 18 de novembre de 2020

Ple Municipal - Ordinària 18/11/2020 18:00h Publicat el: 28/12/20 15:29h

Convocatòria

Acta

  0h 21' 33'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  3h 23' 15'' 0 Intervencions