Sessió 8/20 Ordinària de Ple Municipal del 27 de juliol de 2020

Ple Municipal - Ordinària 27/07/2020 18:00h Publicat el: 06/10/20 13:21h

Convocatòria

Acta

  0h 15' 08'' 0 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  2h 46' 44'' 0 Intervencions