Sessió 6/20 Ordinària de Ple Municipal del 20 de maig de 2020

Sessió 6/20 Ordinària de Ple Municipal del 20 de maig de 2020

Ple Municipal - Ordinària 20/05/2020 18:00h Publicat el: 06/07/20 10:43h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 01' 30'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  1h 42' 51'' 19 Intervencions