Sessió 3/20 Ordinària de Ple Municipal del 19 de febrer de 2020

Sessió 3/20 Ordinària de Ple Municipal del 19 de febrer de 2020

Ple Municipal - Ordinària 19/02/2020 18:00h Publicat el: 23/04/20 12:09h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 02' 12'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  1h 09' 06'' 18 Intervencions