Sessió 2/20 Ordinària de Ple Municipal del 15 de gener de 2020

Sessió 2/20 Ordinària de Ple Municipal del 15 de gener de 2020

Ple Municipal - Ordinària 15/01/2020 18:00h Publicat el: 21/02/20 10:47h
Document

Convocatòria

Acta

  0h 09' 51'' 1 Intervencions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA.

MOCIONS.

PRECS I PREGUNTES.

  1h 36' 34'' 9 Intervencions